Arama  

 

Robert-Havemann-Gesellschaft

DERNEK
Kasım 1990 tarihinde Yurttaş Hareketi “Yeni Forum” tarafından kurulan Robert-Havemann-Gesellschaft e.V., Sovyet işgal bölgesi/Demokratik Alman Cumhuriyeti'nde var olan muhalefetin ve direnişin tarihini ve tecrübesini aktarıyor, dokümantasyonunu yapıyor. Dernek, Demokratik Alman Cumhuriyeti-Muhalefeti arşivinin taşıyıcı kurumu ve muhalefetin tarihe dair yayınların yayımcısı. Dernek, sergi, etkinlik ve seminerlerle politik eğitim çalışmalarını gerçekleştiriyor.

İNTERNET SİTESİ
www.revolution89.de internet sitesi Robert-Havemann-Gesellschaft'ın bir bilgilendirme sunumu. İnternet sitesi Berlinli Devrim Anıtları ve Berlin Alexander Meydanı'nda (7 Mayıs 2009 ila 3 Ekim 2010 arasında) gerçekleşen “1989/90 Barışçıl Devrim” Açık Hava Sergisi'ne eşlik etmek üzere düzenlendi. İnternet sitesi sürekli güncelleniyor ve genişletiliyor.

BAĞIŞLAR
Die Robert-Havemann-Gesellschaft e. V. bağışlarınızla kendisini finanse ediyor. Çalışmalarımızı bağışlarınızla desteklemenizi rica ediyoruz. Bağışları vergiden düşebilirsiniz. Hesap Numarası: Berliner Volksbank • Konto-Nr.: 576 29 55 000 • BLZ: 100 900 00

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
Robert-Havemann-Gesellschaft e.V. ve onun çeşitli faaliyetlerini aşağıdaki internet adresinden takip edebilirsiniz: www.havemann-gesellschaft.de


DEMOKRATİK ALMAN CUMHURİYETİ-MUHALEFETİ ARŞİVİ
Arşivde 1945 yılından itibaren bireyler ve gruplara dair materyaller bulunuyor. Bunlar, örneğin anti komünist direniş, sistemi eleştiren kilise ve ateistler ve insan hakları, barış, kadın ve çevre grupları. Belgeler arasında gizli mektuplar, bildiriler, Demokratik Alman Cumhuriyeti-Muhalefeti samisdat yayınları veya Yurttaş Hareketi'nin ve 1989/90'da kurulan yeni partilerin belgeleri mevcut. 500 metre uzunluğundaki materyale ek olarak 80.000 fotoğraf ve 800 afiş bulunuyor. Bunların dışında, kapsamlı bir film koleksiyonu, audiolar, pankart, çıkartma ve yapıştırmaları saymak gerekiyor. Arşivin varlığını, dönemin tanık röportajları, Demokratik Alman Cumhuriyeti'ndeki yaşanan baskının belgeleri, kitapları ödünç vermeyen ancak yerinde okuma olanağı sağlayan bir kütüphane ve basın dokümantasyonu tamamlıyor.

MATERYAL TOPLAMAYA ÇAĞRI
Sizleri, kendi materyallerinizi, koleksiyonunuzu ve nesneleri DAC-Muhalefeti arşivine vermeye çağırıyoruz. Topladığımız materyaller 1946 yılından itibaren komünist diktatörlüğe karşı direnişin ve muhalefetin materyalleri (bildiri gibi yazılı materyal, çağrılar, mektuplar, resmi dairelere verilen rica dilekçeleri, ilanlar ve ayrıca fotoğraflar, pankartlar, film ve band kayıtları). Ayrıca devletin baskısını belgeleyen önemli dokümanlar: dava dosyaları, mahkeme kararları, sorgu tutanakları, kamulaştırma belgeleri, meslek icra yasakları, vatandaşlıktan çıkarmaya dair belgeler, üniversiteden kaydın silinmesi vb. www.havemann-gesellschaft.de


DİĞER SERGİ VE PROJELER (SEÇİLEN ÖRNEKLER):

SOVYET İŞGAL BÖLGESİ/DEMOKRATİK ALMAN CUMHURİYETİ'NDE GENÇLİK MUHALEFETİ
Multimeyda internet sitesinde ve bir DVD'de gençlik örneğinde ele alınarak direniş tarihinden önemli kesitler anlatılıyor. Fotoğraflar, belgeler, filmler ve dönemin tanık röportajları üzerinden, genç insanların 1946 ile 1989 yılları arsında Sosyalist Birlik Partisi diktatörlüğü ile nasıl çelişkiye düştüklerini birlikte görebiliyoruz. Sunumu, giriş metinleri, zaman çizelgesi, açıklayıcı terimler, biyografiler ve ders için materyaller tamamlıyor.
www.jugendopposition.de


Yazdır | Arkadaşına gönder | Yorum gönder